Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro mě důležitá.

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva našich návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji.

Správce údajů

Souhlasem udělujete mně, fyzické osobě podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, Janě Vlčkové IČO:73440744, se sídlem 334 52, Ptenín 78,  aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a nařízení GDPR zpracovávala jako správce osobní údaje dle podmínek níže.

 

Zpracovávané přímé údaje prostřednictvím dobrovolného přímého kontaktu:

Kontaktováním mé osoby souhlasíte s využitím Vašich kontaktních údajů pro zpracování nezbytné k plnění domluvené práce (tzv. oprávněný zájem správce jakožto zákonný důvod pro zpracování osobních údajů dle GDPR).

 

Zpracovávané nepřímé údaje prostřednictvím webových stránek:

  • IP adresa
  • Soubory cookies pro účely nabízení relevantního obsahu a usnadnění procházení webových stránek
  • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Veškeré osobní údaje, které zpracovávám, se snažím v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezuji jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutný účely, ke kterým jste mi udělili souhlas nebo je tento účel definován zákonem.

Cookies

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás tímto informuji, že mé webové stránky www.janavlckova.cz využívají cookies k identifikaci a sledování návštěvníků, kteří mé  webové stránky používají.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace/vypnutí povolení sběru cookies použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Má-li váš prohlížeč použití cookies povoleno, vycházím z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

  • právo na přístup k osobním údajům,
  • právo na opravu, resp. doplnění,
  • právo na výmaz,
  • právo na omezení zpracování,
  • právo na přenositelnost údajů,
  • právo vznést námitku,
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Svůj požadavek napište na e-mail: vlckova@vlkagency.cz